Van Ours Consultancy

Van Ours Budgetcoach

Start een onderneming

Heeft u altijd ondernemer willen worden, zit het zaken doen u in het bloed? Wij begeleiden u naar zelfstandig ondernemer in het midden- en kleinbedrijf of als zzp'er. Wat voor capaciteiten heeft u nodig? Vakkennis en ondernemersgeest en doorzettingsvermogen, dat zijn de belangrijkste eigenschappen voor een ondernemer.

Nieuwsgierig? Maak vrijblijvend een afspraak.

 

Van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel tot de start van uw nieuwe onderneming.

 

Het UWV heeft een prachtige regeling bedacht voor mensen die met behoud van uitkering een bedrijf willen starten. Hiervoor heeft u toestemming nodig van uw UWV Werkcoach. Deze zal samen met u uw plannen beoordelen en een advies uitbrengen. Bij een positief advies mag u starten met uw bedrijf voor een periode van 26 weken, terwijl uw uitkering uitbetaald wordt als voorschot.  


Bent u statushouder (Nederlands/Engels sprekend)? Bent u ondernemer geweest of begint u voor het eerst als zelfstandig ondernemer? Ook voor uitkeringsgerechtigden zijn er mogelijkheden tot zelfstandig ondernemen via het UWV en de P.T.O. regeling volgens de participatiwet, IOAW of IOAZ bij de gemeente. De P.T.O.regeling worden niet in alle gemeenten toegepast.

 

Voor een asielzoeker gelden andere wet- en regelgeving voor het starten van een onderneming.

1. Uw asielaanvraag moet minstens 6 maanden in behandeling zijn.

2. U moet in het bezit zijn van een tewerkstellingsvergunning (TWV) van het UWV.

3. Van uw inkomsten moet u een eigen bijdrage betalen aan het COA.

 

Bezoek aan een beurs en/of veiling kunnen tot de mogelijkheden behoren.  

 

Maak met uw visie en inspiratie en tomeloze inzet een succes van uw ondernemingsplan! 


Begeleidingstraject:

·         Inschrijving K.v.K.

·         Boekhouding 

·         Belastingen

·         Verzekeringen/vergunningen

·         Financiering/ ondernemingsplan (optioneel)

·         Website/drukwerk (optioneel)

·         Huisvesting/ huurcontracten (optioneel)

 


You want to read this page in English click here! 

 

Een burgerservicenummer (BSN) is een voorwaarde voor het aangaan van de meeste rechtshandelingen, zoals het sluiten van een huurcontract in de sociale huursector. Werkzaam in de regio: Midden- en Zuid-Limburg

In het bezit van een VOG-verklaring 


Sinds 1 mei 2016 vervangt de modelovereenkomst de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) voor zzp'ers.