Van Ours Consultancy

Van Ours Budgetcoach

Budgetcoaching particulieren

Heeft u financiële tegenslagen door werkloosheid, scheiding of ziekte? Betalingsachterstanden bij de belastingdienst, woningcorporatie, energiebedrijf, zorgverzekeraar, postorderbedrijf en leveranciers.  

Durft u geen envelop meer open te maken, de post stapelt zich op, deurwaarders en incassobedrijven aan de deur, zijn de schulden niet meer te overzien en weet u niet waar u moet beginnen.  

Loop niet doelloos rond als een rekenmachine door onze welvaartsstaat. Financiële problemen? Vraag hulp! 

Wij maken met u een budgetplan van u inkomsten en vaste- en variabele lasten per maand/jaar. 

Waar kan op bespaard worden? Welke afspraken kunnen we maken met schuldeisers? Hoe maken we weer een leefbaar huishoudboekje waar u trots op bent en u weer een zorgeloos bestaan kunt opbouwen.  


Mocht blijken dat de schulden niet door een budgetcoach opgelost kunnen worden, sturen wij u door naar reguliere instanties zoals de gemeente. 


Regelmatig de administratie bijhouden helpt om financiële problemen te voorkomen.  

 

Budgetcoaching traject:          

·         Kennismakingsgesprek (gratis)

·         Ordenen administratie

·         Budgetplan opstellen

·         Plan van aanpak

·         Evaluatie en nazorg

  

 


               

Werkzaam in de regio: Midden- en Zuid-Limburg

In het bezit van een VOG-verklaring