Van Ours Consultancy

Van Ours Budgetcoach

Welkom op onze website

Voor Budgetcoaching en Ondernemersadvies                GESLOTEN

In Nederland hebben veel huishoudens en zelfstandigen in het midden- en kleinbedrijf, zzp'ers, jongeren en ouderen, financiële problemen. 

Maakt u zich ernstig zorgen hoe het financieel verder moet? Ziet u door de bomen het bos niet meer, slapeloze nachten, oververmoeid en prikkelbaar. 

Een budgetcoach is onafhankelijk en helpt u (tijdelijk) met het ordenen van uw financiën en het leren omgaan met uw beschikbare inkomen.

Bent u ondernemer dan adviseren wij u op financieel- en administratieve vlak en bedrijfsvoering en zoeken samen naar een plan van aanpak, om meer grip op uw boekhouding te krijgen.

Wacht niet te lang om uw financiële problemen aan te pakken, misschien is er aan het eind van de tunnel toch nog een financiële overwinning te behalen? 

  

Bent u niet bang voor bovenstaande financiële problemen en wilt u een bedrijf starten als zzp'er of als ondernemer in het midden- en kleinbedrijf? Dan begeleiden wij u van inschrijving K.v.K. tot de opening van uw eigen onderneming.


Onze dienstverlening is gericht op:

·        Particulieren

·        Zzp'ers

·        Starters

·        Ondernemers Midden- en Kleinbedrijf

·     Uitkeringsgerechtigden  
 
  

Werkzaam in de regio: Midden- en Zuid-Limburg

In het bezit van een VOG-verklaring 


Van Ours Consultancy, heeft een samenwerkingsverband met “Sociaal Raadsvrouw Engelhart” om onze cliënten nog meer van dienst te kunnen zijn.

Sociaal Raadsvrouw Engelhart houdt zich specifiek bezig met het bieden van materiële nazorg aan jongeren waarvan het hulpverleningstraject  beëindigd is of binnenkort eindigt. Er wordt gekeken naar materiële en immateriële vragen, tekorten en problemen van jongeren. Dit gebeurd op het gebied van sociale zekerheid, arbeid, financiën, schuldhulp, huisvesting, onderwijs, vreemdelingenrecht, personen –en familierecht, belastingen en consumentenzaken. De jongeren krijgen hulp bij het gebruik  maken van regelingen en voorzieningen.

http://www.sociaalraadsvrouwengelhart.com